EMPOWERING YOUTOWARDS EXCELLENCEAND CREATIVITY

Fyousion is een projectbureau dat zich richt op onderwijs, overheid en civil society. De organisatie is opgericht in 2008 en biedt sindsdien een frisse blik ophet pedagogisch klimaat en stedelijke vraagstukken rondom diversiteit&inclusie met engagement de veranderingen in de maatschappij. Met onze diensten willen we graag bijdragen aan een betere toekomst door partner te zijn voor mensen en organisaties die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En door eigen initiatieven te ontwikkelen, die verrassen en enthousiasmeren.

Wij initiëren projecten met betrekking tot de thema’s jeugd, cultuur, maatschappelijke betrokkenheid, onderwijs en burgerschap. Uitdagingen in de samenleving benaderen we vanuit zoveel mogelijk invalshoeken, waarbij we breed sociaal kapitaal aanboren. De grootste waarde creëer je immers samen. Zoals ook onze naam aangeeft gaan we uit van de kracht van verbinding. En bij het samensmelten van ideeën benadrukken we graag ons oog voor het individu.

Doelen • Bijdragen aan een diverse en multiculturele maatschappij | Bevorderen van de maatschappelijke relevantie van bedrijven, organisaties en lokale overheden met betrekking tot interculturele vraagstukken | Focussen op kansen en mogelijkheden en vernieuwde invalshoeken | Tot stand brengen van onconventionele verbindingen in de maatschappij

Aanpak • Positieve Benadering | Kwaliteitswaarborging | (H)erkennen van Talenten | Inzetten van rolmodellen

Expertise • Burgerschap | Duurzaamheid | Interculturele Wijken | Participatie | Inclusie | Competentie-ontwikkeling | Pedagogisch klimaat | Interculturele Verandertrajecten | Jeugd | Sociale Cohesie | Maatschappelijke Verantwoording

Consulting en Interim Management

Fyousion kan tijdelijke inzet leveren van medewerkers op het gebied van beleidsadvies en projectmanagement. Dit kan voor uw organisatie betekenen dat u mensen eerder kan inzetten op gewenste trajecten en de tijd heeft om naar mogelijk vast personeel te zoeken.

Onderzoek

Fyousion heeft een team van specialisten met ruime ervaring op verschillende onderzoeksterreinen en levert snel en betrouwbare onderzoeksresultaten. U kunt bij Fyousion terecht voor vrijwel alle vormen van onderzoek. Van kwalitatieve groepsgesprekken en diepte-interviews tot kwantitatief face to face, telefonisch en online onderzoek. Naast onze standaardproducten leveren we uiteraard ook maatwerk. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij daarbij het gehele onderzoekstraject uitvoeren, maar ook delen ervan. Fyousion werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Daarom worden we actief terzijde gestaan door een adviescommissie die bestaat uit mensen met veel ervaring in zowel de non-profit sector als in het bedrijfsleven. Dankzij onze samenwerkingsverbanden met verschillende universiteiten en hogescholen (o.a. Nyenrode Business Universiteit, Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam) hebben wij direct toegang tot de laatste inzichten uit ons vakgebied en kunnen we kennis en ervaring uitwisselen.

Training

Fyousion biedt trainingen met een pragmatische benadering waarbij de focus ligt op bewustwording en praktijkgerichte effectiviteitsbevordering. “Wij hanteren in onze trainingstrajecten een integrale aanpak met actuele en praktijkgerichte vraagstukken en casuïstiek en bieden hiermee duurzame oplossingen voor actuele problemen in de organisatie en samenleving.” In onze trainingen streven wij naar een optimale mix van denken, lezen, doen en voelen wat de bewustwording en leercurve van onze deelnemers ten goede komt. Onze trainingstrajecten kenmerken zich door een gedegen voorbereiding met input van zowel opdrachtgevers als medewerkers. De hiermee verkregen achtergrondinformatie gebruiken wij voor een trainingstraject op maat waarbij de juiste kennis, skills en vaardigheden worden aangeleerd en gebruikt in de praktijk. Fyousion werkt vanuit een integraal perspectief en biedt parallel aan onze trainingstrajecten advies op maat om de implementatie en borging solide te laten verlopen. Naast maatwerktrainingen verzorgen wij ook een aantal standaard trainingen.

PROJECTEN: