diversity

Challengesessie voor bestuurders: Diversity-lunch/dinner aan het IJ

Organisaties presteren beter wanneer zij een realistische afspiegeling zijn van hun doelgroep en de demografie van de omgeving waarin ze actief zijn. Dankzij diversiteit in de organisatie ontwikkel je anticipatiekracht en sensiviteit voor trends en ontwikkelingen. Door beter en meer signalen op te vangen over uiteenlopende klantbehoeften en kun je beter inspelen op ontwikkelingen in de markt.

In de praktijk blijkt het creëren en benutten van diversiteit voor veel organisaties echter nog een grote uitdaging. Nieuwe generaties treden toe tot de werkvloer, meer vrouwen bekleden topposities en verschillende culturen en etnische achtergronden mengen zich.

Tijdens de Challengesessie voor bestuurders gaat met een afvaardiging van uw bestuur in gesprek met een kritisch diversiteitspanel.

Tijdens het diner worden kernvragen besproken en hierna worden resultaten gedeeld. diversiteit en brainstorm je een leer je hoe verschillen organisaties krachtiger maken en krijg je concrete handvatten om als moderne organisatie diversiteit succesvol te benutten.

Wij bieden u hiermee een unieke verdiepingssessie in divesiteitsvraagstukken relevant voor uw bestuur en de stakeholderdialoog. In vogelvlucht wordt stilgestaan bij de relevantie van diversiteit, doelgroepbeleving en gedrag, dilemma’s, uitdagingen en return on investment. In creatieve setting wordt gebrainstormd over hoe verschillen de organisatie krachtiger maakt onder begeleiding van diversiteitsexpert Sabri Riahi die het gesprek modereert en concrete handvatten biedt om als moderne organisatie diversiteit succesvol te benutten.

De sessie duurt 3 tot 5 uur waarin aan bod komen: Ontvangst, kennismaking, brainstorm, in gesprek, diner, missie en kernboodschap en terugblik.

Prijs: 1250,- ex. BTW

Boek nu uw sessie door een mail te sturen naar info@fyousion.nl

verslaglegging

  • Wij sturen u een rapport na waarin de besproken kansen en oplossingen helder in kaart worden gebracht en bieden hierop aansluitend op maat advies voor een direct toepasbaar diversiteitsplan voor jouw organisatie. Veel van onze klanten gebruiken dit in hun maatschappelijke jaarverslaggeving, nieuwsbrieven en terugkoppeling aan stakeholders.

Resultaat

  • Het bestuur heeft een holistisch perspectief op verschillende diversiteitsvraagstukken
  • concrete handvatten de organisatie toegankelijker ta maken voor verschillen
  • concrete tools om diversiteit bespreekbaar in alle lagen van de organisatie te maken
  • best practices en workarounds om vanuit verschillende perspectieven te handelen
  • Het bestuur speelt adequaat in op de complexiteit van diversiteit in jouw organisatie
  • Het bestuur benut de kracht van diversiteit in de organisatievisie en -strategie
  • Het bestuur heeft een concreet en direct toepasbaar diversiteitsplan

Deze training is geschikt voor professionals die vanuit hun functie of interesse diversiteit in hun organisatie als kracht willen inzetten. Deze training is bijvoorbeeld geschikt voor HR-professionals, leidinggevenden, adviseurs, coaches en leden van OR of Arbo medewerkers.

meer info

Fyousion biedt bestuurlijk advies aan instellingen in het onderwijs, de zorg en civil society. Ons team helpt u om te gaan met het thema diversiteit en verwachte resultaten scherper te formuleren mede door onderscheid te maken tussen korte- en lange termijn resultaten. Achterliggende gedachte hierbij is dat dit de kwaliteit van ontwikkeld beleid ten goede zal komen, het duidelijker wordt wat precies de verwachtte effecten zijn, en hoe organisaties zich hierdoor beter kan positioneren voor klanten collega’s en samenwerkingspartners. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt ons bereiken via info@fyousion.nl.

Diversity Driven Performance Improvement

Tijdens een traject van 3 stappen kan de kracht van uw project in kaart worden gebracht. Middels een zogenaamde ‘Routekaart’, maken we een visuele weergave van de route naar inclusief beleid en maatschappelijke meerwaarde. Bij het uitwerken hiervan worden korte en lange termijn resultaten en effecten ontrafeld en ontstaat een helder beeld van de doelstellingen van het diversiteitsbeleid en de daaraan gekoppelde activiteiten (stap 1). Op basis hiervan kunnen indicatoren worden geformuleerd (stap 2). Vervolgens bespreken we hoe deze indicatoren op een efficiënte manier gemeten kunnen worden. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden om data te verzamelen middels applicaties en dataverzamelmethoden (stap 3). We sluiten het traject af met een advies hoe, met wie, en wanneer het beste geëvalueerd kan worden. Hierbij zal ook input worden gegeven voor een communicatieplan, wat betreft hoe en aan welke doelgroepen de resultaten gecommuniceerd kunnen worden. Onze aanpak is erop gericht om alle relevante betrokkenen van uw beleid te betrekken bij evaluatie, en de dataverzameling zoveel mogelijk te integreren in de bestaande activiteiten. Op deze manier is evalueren niet iets extra’s dat door een buitenstaander wordt gedaan, maar wordt het een leerzame activiteit die het eigenaarschap van de doelgroep kan vergroten.

Read more →