DIVERSITYLUNCH AAN 'T IJ

IMPLEMENTATIE Diversiteitsbeleid IN èèN SESSIE

Organisaties presteren beter wanneer zij een realistische afspiegeling zijn van hun doelgroep en de demografie van de omgeving waarin ze actief zijn. Dankzij diversiteit in de organisatie ontwikkel je anticipatiekracht en sensiviteit voor trends en ontwikkelingen. Door beter en meer signalen op te vangen over uiteenlopende klantbehoeften en kun je beter inspelen op ontwikkelingen in de markt.

In de praktijk blijkt het creëren en benutten van diversiteit voor veel organisaties echter nog een grote uitdaging. Nieuwe generaties treden toe tot de werkvloer, meer vrouwen bekleden topposities en verschillende culturen en etnische achtergronden mengen zich.

Tijdens de Challengesessie voor bestuurders gaat een afvaardiging van uw bestuur in gesprek met een kritisch diversiteitspanel. Tijdens de lunch worden kernvragen besproken en hierna worden resultaten gedeeld. diversiteit en brainstorm je een leer je hoe verschillen organisaties krachtiger maken en krijg je concrete handvatten om als moderne organisatie diversiteit succesvol te benutten.

Wij bieden u hiermee een unieke verdiepingssessie in divesiteitsvraagstukken relevant voor uw bestuur en de stakeholderdialoog. In vogelvlucht wordt stilgestaan bij de relevantie van diversiteit, doelgroepbeleving en gedrag, dilemma’s, uitdagingen en return on investment. In creatieve setting wordt gebrainstormd over hoe verschillen de organisatie krachtiger maakt onder begeleiding van diversiteitsexpert Sabri Riahi die het gesprek modereert en concrete handvatten biedt om als moderne organisatie diversiteit succesvol te benutten.

De sessie duurt 3 tot 5 uur waarin aan bod komen: Ontvangst, kennismaking, brainstorm, in gesprek, diner, missie en kernboodschap en terugblik.

VERSLAGLEGGING

RESULTAAT

BOEK NU

Vraag een offerte op of reserveer uw sessie door een mail te sturen naar info@fyousion.nl

MEER INFO

Fyousion biedt bestuurlijk advies aan instellingen in het onderwijs, de zorg en civil society. Ons team helpt u om te gaan met het thema diversiteit en verwachte resultaten scherper te formuleren mede door onderscheid te maken tussen korte- en lange termijn resultaten. Achterliggende gedachte hierbij is dat dit de kwaliteit van ontwikkeld beleid ten goede zal komen, het duidelijker wordt wat precies de verwachtte effecten zijn, en hoe organisaties zich hierdoor beter kan positioneren voor klanten collega’s en samenwerkingspartners. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt ons bereiken via info@fyousion.nl.

ROETEKAART: DIVERSITY DRIVEN PERFORMANCE IMPROVEMENT

Tijdens een traject van 3 stappen kan de kracht van uw diversiteitsdoelstellingen in kaart worden gebracht. Middels een zogenaamde ‘Routekaart’, maken we een visuele weergave van de route naar inclusief beleid en maatschappelijke meerwaarde. Bij het uitwerken hiervan worden korte en lange termijn resultaten en effecten ontrafeld en ontstaat een helder beeld van de doelstellingen van het diversiteitsbeleid en de daaraan gekoppelde activiteiten (stap 1). Op basis hiervan kunnen indicatoren worden geformuleerd (stap 2). Vervolgens bespreken we hoe deze indicatoren op een efficiënte manier gemeten kunnen worden. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden om data te verzamelen middels applicaties en dataverzamelmethoden (stap 3). We sluiten het traject af met een advies hoe, met wie, en wanneer het beste geëvalueerd kan worden. Hierbij zal ook input worden gegeven voor een communicatieplan, wat betreft hoe en aan welke doelgroepen de resultaten gecommuniceerd kunnen worden. Onze aanpak is erop gericht om alle relevante betrokkenen van uw beleid te betrekken bij evaluatie, en de dataverzameling zoveel mogelijk te integreren in de bestaande activiteiten. Op deze manier is evalueren niet iets extra’s dat door een buitenstaander wordt gedaan, maar wordt het een leerzame activiteit die het eigenaarschap van de doelgroep kan vergroten.

Onze diversiteitsoplossingen in de media: Gemeente Vervoersbedrijf Amsterdam, Brandweer Amsterdam Amstelland, NOS Jeugdjournaal, Politie Amsterdam Amstelland, Hema, Gemeente Amsterdam, Amerpodia, Nederlandse Associatie Podiumkunsten, PwC, Nuon, Allen&Overy, Yarden