Adviesbureau

Consulting

Fyousion is een adviesbureau dat zich richt op desicionmakers* uit de zorg, het onderwijs, overheid, civil society, en startende multinationale ondernemingen in de grote stad. Het bedrijf is opgericht in 2008 en biedt sindsdien een frisse blik op stedelijke vraagstukken met oog voor internationale verbinding, engagement voor onconventionele verbindingen en enthousiasme over de veranderingen in de maatschappij.

Motto:
De grootste waarde creëer je immers samen. Zoals ook onze naam aangeeft gaan we uit van de kracht van verbinding. En bij het samensmelten van ideeën benadrukken we graag ons oog voor het individu.

Trackrecord:
Fyousion biedt als adviesbureau coaching, marktonderzoek en fiscaaljuridisch advies voor Starters in Internationale Business (SIB).

Fyousion is in 2011-2016 door het Ministerie van EZ aangesteld tot adviseur en onderzoekspartner op het thema diversiteit en ondernemerschap

Fyousion is in 2013-2014 door de Gemeente Amsterdam aangesteld als beleidsontwikkelaar stadsdeel Nieuw-West.

Fyousion is in 2012- 2018 aangesteld door de Gemeente Amsterdam als stedelijk uitvoerder van leadership development programs op middelbare scholen(challenge and change), als uitvoerder voor onderzoek naar cultureel erfgoed en uitvoering van internationale culturele evenementen.

Tarieven Sabri Riahi:

Uurtarief: E125 ex btw voor advies voor tijdsintervallen > 1 uur.

Voor kleinere tijdsintervallen is dit E250,- ex BTW

Dagdeeltarief E400 ex BTW

Thema’s:
Leadership, Business Development, Strategy, CSR, enterpreneurship, sustainability, culture & identity, SROI, transparancy, PR

Meer dan 500 bedrijven, 200 scholen, 10 universiteiten, 20 musea, 20 concertgebouwen/theaters, 50 culturele instellingen en 5 fondsen hebben aan onze projecten deelgenomen.

*(directieleden, besturen, ondernemers, CEO’s, HR, fondsen, overheid, toezichtsorganen, adviesraden)

ONDERZOEK

Fyousion heeft een team van specialisten met ruime ervaring op verschillende onderzoeksterreinen en levert snel en betrouwbare onderzoeksresultaten. U kunt bij Fyousion terecht voor vrijwel alle vormen van onderzoek. Van kwalitatieve groepsgesprekken en diepte-interviews tot kwantitatief face to face, telefonisch en online onderzoek. Naast onze standaardproducten leveren we uiteraard ook maatwerk. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij daarbij het gehele onderzoekstraject uitvoeren, maar ook delen ervan. Fyousion werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Daarom worden we actief terzijde gestaan door een adviescommissie die bestaat uit mensen met veel ervaring in zowel de non-profit sector als in het bedrijfsleven. Dankzij onze samenwerkingsverbanden met verschillende universiteiten en hogescholen (o.a. Nyenrode Business Universiteit, Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam) hebben wij direct toegang tot de laatste inzichten uit ons vakgebied en kunnen we kennis en ervaring uitwisselen.

JEUGDZORG EN JONGERENWERK

Fyousion biedt (bestuurlijke) trainingen met een pragmatische benadering waarbij de focus ligt op bewustwording en praktijkgerichte effectiviteitsbevordering. “Wij hanteren in onze trainingstrajecten een integrale aanpak met actuele en praktijkgerichte vraagstukken en casuïstiek en bieden hiermee duurzame oplossingen voor actuele problemen in de organisatie en samenleving.” In onze trainingen streven wij naar een optimale mix van denken, lezen, doen en voelen wat de bewustwording en leercurve van onze deelnemers ten goede komt. Onze trainingstrajecten kenmerken zich door een gedegen voorbereiding met input van zowel opdrachtgevers als medewerkers. De hiermee verkregen achtergrondinformatie gebruiken wij voor een trainingstraject op maat waarbij de juiste kennis, skills en vaardigheden worden aangeleerd en gebruikt in de praktijk. Fyousion werkt vanuit een integraal perspectief en biedt parallel aan onze trainingstrajecten advies op maat om de implementatie en borging solide te laten verlopen. Naast maatwerktrainingen verzorgen wij ook een aantal standaard trainingen.

Fyousion is een cultureel projectbureau dat zich richt op jongeren. We zijn met name actief in de sectoren zorg, onderwijs, overheid en civil society. De organisatie is opgericht in 2008 en biedt sindsdien een frisse blik op het pedagogisch klimaat en stedelijke vraagstukken rondom diversiteit&inclusie met engagement de veranderingen in de maatschappij. Met onze diensten willen we graag bijdragen aan een betere toekomst door partner te zijn voor mensen en organisaties die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En door eigen initiatieven te ontwikkelen, die verrassen en enthousiasmeren.

Wij initiëren projecten met betrekking tot de thema’s jeugd, cultuur, maatschappelijke betrokkenheid, onderwijs en burgerschap. Uitdagingen in de samenleving benaderen we vanuit zoveel mogelijk invalshoeken, waarbij we breed sociaal kapitaal aanboren. De grootste waarde creëer je immers samen. Zoals ook onze naam aangeeft gaan we uit van de kracht van verbinding. En bij het samensmelten van ideeën benadrukken we graag ons oog voor het individu.

Doelen • Bijdragen aan een diverse en multiculturele maatschappij | Bevorderen van de maatschappelijke relevantie van bedrijven, organisaties en lokale overheden met betrekking tot interculturele vraagstukken | Focussen op kansen en mogelijkheden en vernieuwde invalshoeken | Tot stand brengen van onconventionele verbindingen in de maatschappij

Aanpak • Positieve Benadering | Kwaliteitswaarborging | (H)erkennen van Talenten | Inzetten van rolmodellen

Expertise • Burgerschap | Duurzaamheid | Interculturele Wijken | Participatie | Inclusie | Competentie-ontwikkeling | Pedagogisch klimaat | Interculturele Verandertrajecten | Jeugd | Sociale Cohesie | Maatschappelijke Verantwoording