bestuursadvies

Fyousion biedt bestuurlijk advies aan instellingen in het onderwijs, de zorg en civil society. Ons team helpt u verwachte resultaten scherper te formuleren mede door onderscheid te maken tussen korte- en lange termijn resultaten. Achterliggende gedachte hierbij is dat dit de kwaliteit van interventie ten goede zal komen, het duidelijker wordt wat precies de verwachtte effecten zijn, en hoe organisaties zich hierdoor beter kan positioneren voor verschillende fondsen.

ondersteuningstraject

Tijdens een traject van 3 stappen kan de kracht van uw project in kaart worden gebracht. Middels een zogenaamde ‘Routekaart’, maken we een visuele weergave van de route naar maatschappelijke meerwaarde. Bij het uitwerken hiervan worden korte en lange termijn resultaten en effecten ontrafeld en ontstaat een helder beeld van de doelstellingen van het project en de daaraan gekoppelde activiteiten (stap 1). Op basis hiervan kunnen indicatoren worden geformuleerd (stap 2). Vervolgens bespreken we hoe deze indicatoren op een efficiënte manier gemeten kunnen worden. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden om data te verzamelen middels applicaties en dataverzamelmethoden (stap 3). We sluiten het traject af met een advies hoe, met wie, en wanneer het beste geëvalueerd kan worden. Hierbij zal ook input worden gegeven voor een communicatieplan, wat betreft hoe en aan welke doelgroepen de resultaten gecommuniceerd kunnen worden. Onze aanpak is erop gericht om alle relevante betrokkenen van uw projct te betrekken bij evaluatie, en de dataverzameling zoveel mogelijk te integreren in de bestaande activiteiten. Op deze manier is evalueren niet iets extra’s dat door een buitenstaander wordt gedaan, maar wordt het een leerzame activiteit die het eigenaarschap van de doelgroep kan vergroten.