Begeleidingstraject Statushouders

Veel statushouders uit de Randstad hebben vandaag de dag moeite met het vinden van een goede en gepaste stage- of werkplek. Met name het wegwerken van taalachterstand en de ontwikkeling van essentiële competenties die zorgen voor een goede match met het bedrijfsleven helpen hen te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Dit maakt het tegenwoordig dus een complexe opgave waar je naast een goede set van uiteenlopende competenties ook nadrukkelijk in het vizier van werkgevers terecht moet komen.

Fyousion begeleidt statushouders vanuit de visie dat iedereen de kans moet krijgen om binnen zijn/haar mogelijkheden te participeren binnen onze samenleving. Hierbij staat participatie van iedereen centraal. Door middel van dit project willen wij een bijdrage leveren aan het wegnemen van knelpunten en aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van statushouders binnen de Amsterdamse Corporate arbeidsmarkt.

Zelfonderzoek & Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt

Met dit project trachten we ook aan te sluiten bij lopende en nieuwe initiatieven van andere partijen in het veld, hetgeen de slagingskans, de zichtbaarheid en de duurzaamheid van de behaalde resultaten ten goede zal komen.

De toegepaste methodiek is ontwikkeld door Fyousion die zich specifiek richt op statushouders met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

Binnen deze methodiek staat persoonlijke ontwikkeling, bewustwording, reflectie en begeleiding centraal. De methodiek wordt toegepast in een traject van 6 maanden waarbij het uitgangspunt het vinden van een passende werk- of stage-plek is.

Meer weten? Mail ons: info@fyousion.nl