Nieuw-West Roots

Quickscan in opdracht van stadsdeel Nieuw-West opgesteld in het kader van het project Nieuw-West Roots. De visie achter dit project is het vieren van de roots van de bewoners van Nieuw-West uit verschillende bevolkingsgroepen om burgerschap en betrokkenheid te inspireren en bevorderen. Door het kennen van de eigen geschiedenis komt identiteitsontwikkeling door bewustwording en waardering tot stand. Kennis en bewustwording van eigen identiteit draagt immers bij aan een basis van zelfrespect en wederzijds respect. Dit is van belang voor de positionering van het individu in het hier en nu in Nieuw-West. Bewoners worden herinnerd aan hun roots en krijgen daarmee een verfrissend perspectief op de geschiedenis, het heden en de toekomst.

De roots van de verschillende bevolkingsgroepen die Nieuw-West herbergt zijn immers de roots van Nieuw-West. Zij verdienen daarom een plek in het stadsdeel om verkend te worden door haar huidige en toekomstige bewoners. De erkenning en waardering van migranten-erfgoed is groot onder de bewoners. Hoewel de vele waarden van multicultureel erfgoed steeds meer herkend en erkend worden is er nog weinig van gearchiveerd.

Nieuw-West Roots bouwt hierom mee aan het verankeren van een nieuw Amsterdams historisch perspectief, waarmee alle inwoners van Amsterdam zich vanaf nu kunnen identificeren. Daarbij krijgt niet alleen het verleden een toekomst maar wordt ook de nieuwe generatie versterkt door het benadrukken van hun toekomst met een verleden.

 

De quickscan is een verkennend kwalitatief onderzoek onder bewoners en organisaties binnen en buiten het stadsdeel. Daarbij ligt de focus op bestaand- en gearchiveerd cultureel erfgoed, nog te documenteren erfgoed en de link naar de beleving en ervaringen van bewoners.

De volgende onderzoeksdoelen zijn aan bod gekomen:

1.Inzicht verkrijgen in beschikbaarheid van (im)materieel cultureel erfgoed;

2.Inzicht verkrijgen in culturele waarden die spelen en leven voor kunstbeleving van bewoners in Nieuw-West;

3.Aanbevelingen voor het implementeren van de onderzoeksresultaten door de gemeente of culturele instellingen. Waarin wordt behandeld;

  1. Bestaat er vraag naar een mogelijke aanbieding van cultureel erfgoed van migranten?
  2. Welke vorm zou dit het meest tot zijn recht brengen? (museale vorm, een tijdelijke tentoonstelling, een toevoeging aan bestaande aanbieders van cultureel erfgoed, etc.)

Cultureel erfgoed bestaat uit materiële en immateriële voorwerpen die van belang zijn voor volgende generaties. Ze kunnen worden bewaard door musea, archieven, universiteiten etc. en kunnen bestaan uit originele documenten in de vorm van bijvoorbeeld foto’s, boeken, krantenknipsels en tekeningen. Middels kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder de bewoners en organisaties is het geprogrammeerde erfgoedaanbod in Amsterdam Nieuw-West in kaart gebracht. Hierbij is op thema en cultuurvorm geïnventariseerd welk materieel en immaterieel cultureel erfgoed Nieuw-West biedt. Daarbij is gekeken op welke manieren dit reeds in de toekomst nog kan worden aangevuld in het Amsterdamse culturele aanbod. Tenslotte is onderzocht in welke vorm dit kan worden teruggegeven aan het publiek. Aan de hand van verschillende scenario’s zoals de ontwikkeling van een migratiemuseum, verdieping of verbreding van het huidige aanbod is verkend hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Meer weten? Mail ons voor de volledige rapportage: info@fyousion.nl.