I AMAZIGH

20-27 oktober 2019

De 1e editie van het I AMAZIGH Cultuurfestival is een initiatief van cultureel projectbureau Fyousion | SYNOA Endeavours. In samenwerking met Global Creative Events, het Yves Saint Laurent Museum en het Migratiemuseum Den Haag.

Van de oorsprong van ‘s werelds oudste taal tot aan de migratie van berbers naar Amsterdam staat dit festival stil bij de geschiedenis van de Amazigh cultuur, haar identiteit, migratie en de zoektocht naar onafhankelijkheid en vrijheid. Centraal staat de kracht van het woord, de verbinding van culturen, gedeelde waarden en frisse, constructieve perspectieven op artistiek, creatief en maatschappelijk vlak.

Het festival vertelt een nieuw Amsterdams verhaal over migratie en expressie. Het festival, uniek in Europa, heeft tot doel het hedendaags Amsterdamse erfgoed aan te vullen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Want migratie is een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. Het festival verzamelt verhalen over migratie om op hedendaagse wijze te presenteren middels een literatuurwedstrijd, een pop-up museum en een interactief Kunstplein (Jam3a Al Fna). De organisatie adresseert actuele maatschappelijke thema’s en problemen rond beeldvorming over andere culturen. Verhalen over mensen die om allerlei redenen naar Nederland kwamen, hun leven in Amsterdam opbouwden en daarmee een belangrijke bijdrage leverden aan het Amsterdam van nu.

 

    

De visie achter dit festival is het levend houden van literair cultureel erfgoed en het vieren van de veelzijdigheid aan roots van de bewoners van Nieuw-West. Uit onderzoek naar (im)materieel erfgoed in Nieuw-West blijkt dat de erkenning en waardering van migrantenerfgoed groot is onder Amsterdamse bewoners. Ze geven aan dat er momenteel te weinig van hun culturele erfgoed terug te vinden is op openbare plaatsen. 62% van de ondervraagden vindt dat migrantenerfgoed een plek verdient in Amsterdam en aangeboden dient te worden, met name aan jongeren, .3 op de 4 bewoners geeft te kennen dat ze ervan overtuigd zijn dat het stadsdeel zich met divers cultureel erfgoed kan profileren.

.De taal en roots van de verschillende bevolkingsgroepen die Amsterdam herbergt zijn immers onderdeel van de identiteit van Amsterdam. Zij verdienen daarom een plek in de stad om verkend te worden door haar huidige en toekomstige bewoners. De nacht van de Berberse Literatuur bouwt hierom mee aan het verankeren van een breder Amsterdams cultureel perspectief waarmee alle inwoners van Amsterdam zich kunnen identificeren

Hierom gaat het festival uit van een pluriforme en dynamische samenleving waarin een zo groot mogelijk scala aan verhalen en perspectieven bestaansrecht hebben en gehoord moeten worden. Er zal aandacht worden besteed aan het thema (meervoudige) identiteit, de dialoog hierover zal steeds opgezocht worden.

 

Tijdens deze avond beleeft de bezoeker

  • •  nooit eerder in Nederland tentoongesteld cultureel erfgoed in het Pop-upBerber Museum tentoonstelling van het Yves Saint Laurent Museum uit Parijs,
  • •  Square of Arts (Jam3a Lfna); een berberse Souk met marktkramen vol hapjes, traditionele theeceremonies, kruiden, curiosa en artiesten: van inspirerende verhalenvertellers, jonge dichters en improviatietheater tot aan hennatattoo-artiesten
  • •  Ithren: Muzikale optredens van Gnaoua artiesten en Berber Flamenco muziek
  • •  de docupremiere van de documentaire over de Berberse Literatuur Zwaluwen(Mohamed Gharmaoui)
  • •  Atistiek programma met muziek comedy en sketches
  • •  De Nacht van de Berberse Literatuur, literatuurwedstrijd voor jong schrijftalent
  • •  Workshops Storytelling
  • •  De Berberbibliotheek
  • •  Tentoonstelling van wereldberoemde kunstenaar Hassan Hajjaj
  • •  Videotentoonstelling over de geschiedenis van het Rif en de migratie naar Nederland, waarbij jongeren uit Amsterdam hun ouders interviewen over migratie.