TeensTalent

Veel jongeren groeien op in een omgeving waarin talentontwikkeling niet vanzelfsprekend is. Van huis uit krijgen ze hierin weinig begeleiding en positieve rolmodellen aan wie ze zich kunnen spiegelen zijn schaars. Daardoor zijn ze zich vaak onvoldoende bewust van hun eigen vaardigheden en talenten. Ook op school worden die niet altijd opgemerkt.

Voor wie niet weet waar hij heen wil of waar hij goed in is, is het moeilijk om de juiste opleiding te kiezen, laat staan om op eigen kracht het fundament te leggen voor een succesvolle toekomst. Wie als jongere niet de ruimte krijgt zijn talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien, blijft daar in de rest van zijn leven vaak gevolgen van ondervinden – zowel op school –en in hun beroepscarrière, maar ook op sociaal, communicatief en cultureel vlak.

Fyousion wil Teens de ruimte bieden om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Tijdens Teenstalent gaan jongeren gedurende een aantal weken op creatieve en inspirerende wijze aan de slag met identiteit en talentontwikkeling. Dit alles om jongeren ervan bewust te maken hoe belangrijk ze zijn voor de huidige en toekomstige maatschappij.

TeensTalent is bedoeld als instrument om enerzijds talent van Teens podium te bieden en anderzijds te een verbindende factor te zijn voor de buurt. Door jongeren toegang bieden tot fundamentele kennis, netwerk en vaardigheden zodat ze spelenderwijs hun talenten ontdekken en structureel in contact komen met identificeerbare rolmodellen. Tijdens het programma wordt op meervoudige talenten van jongeren ingespeeld. Zo leren we de jongeren te denken vanuit hun kracht(en) en barrières te overwinnen.

Voor het eerst wordt met dit unieke concept meervoudige intelligentie gekoppeld aan een toekomstdroom, waarbij verschillende Amsterdamse jongeren samenkomen met als één gemeenschappelijk doel: het beste uit jezelf halen.

TweensTalent is ontstaan vanuit moreel plichtsbesef van succesvolle young professionals die zich geroepen voelen als rolmodel iets te betekenen voor het toekomstperspectief van de nieuwe generatie. Ze zijn voor deze jongeren identificeerbaar en bovendien het levende bewijs dat kansen verzilverd kunnen worden.

TweensTalent gelooft in de kracht van verbinden in een wereld vol mogelijkheden om mensen en visies duurzaam te verenigen. TweensTalent opereert hierbij als verbindende factor tussen lokale professionals en jongeren uit de wijk, vanuit de overtuiging dat iedereen betekenisvol kan zijn.

Niet geven en nemen, maar delen en ontvangen. Jongeren laten zich inspireren en motiveren door het enthousiasme en de passie die een professional uitstraalt. Wij kunnen ze praktisch laten ervaren en beleven welke toekomstmogelijkheden er voor hen zijn. Wij kunnen met zijn allen het verschil maken voor onze nieuwe generatie.