Jongeren debat café

Het Jongeren Debatcafé richt zich op leerlingen van multiculturele middelbare scholen in de Randstad. Deze jongeren hebben vaak van huis uit relatief minder begeleiding op sociale vaardigheden. Waar zij in hun netwerk tekort schieten aan geschikte gesprekspartners om hun verbale vaardigheden te ontwikkelen zijn debattrainingen niet alleen op dit vlak van groot belang zijn maar dragen tevens bij aan de sociale cohesie. Juist deze groep jongeren is vaak erg betrokken met maatschappelijke problemen maar kampt vaak met moeilijkheden omtrent het uiten van hun gevoelens en standpunten. Ook zijn er van huis uit vaak bepaalde taboes waardoor genuanceerdheid in de communicatie geen gewoonte is.

 

Het Jongeren Debatcafé brengt jongeren spelenderwijs samen onder goede begeleiding van trainers die dichtbij de multiculturele doelgroep staan en leert jongeren op een gestructureerde manier van mening te wisselen. Zij leren professioneel, respectvol en geduldig om te gaan met hun gesprekspartners. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in te gaan op interessante thema’s waarbij ze gemotiveerd en gestimuleerd worden meer betrokken te zijn in de maatschappij. In deze setting wordt er gestreefd naar kundige en genuanceerde communicatie met als resultaat vaardigheden die niet alleen in hun schoolcarrière goed van pas komen, maar tevens een basis kunnen zijn voor hun toekomstige carrière.