Interim Management Welzijnsinstellingen

Fyousion helpt zorg- en welzijnsorganisaties op bestuurlijk niveuau in hun groei door met een gedegen plan duidelijk en resultaatgericht de toekomst in te gaan.

Onze werkwijze is vanuit de filosofie  bestuurders in eigen kracht te zetten met een gedegen opzet voor interne monitoring op de uitvoering. Ten alle tijden sturen we belsuitvoering aan op basis van brede consultering van medewerkers, patiënten en andere betrokkenen, systematisch opgebouwd aan de hand van 5 thema’s, te weten

    1. Veiligheid – Maatregelen ten aanzien van de veiligheid;
    2. Personeelszaken en kwaliteitsbeleid – Maatregelen ten aanzien van de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting; De maatregelen ten aanzien van de groepsdynamiek raken aan deze thema’s en zijn hierin verweven. Hiermee zijn alle elementen in het plan geadresseerd.
    3. bemiddelig in- en de oplossing van management- en bestuursconflicten.
    4. Implementatie en Planning
    5. Evaluatie van de implementatie en het duurzame effect van de reeds ingevoerde maatregelen.