Kies Kleur in Groen

De groene sector ziet zich door verschillende ontwikkelingen in de nabije toekomst geconfronteerd met een ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel. Het ministerie biedt werkgevers en werknemers een ontmoetingsplaats waar men elkaar spreekt, kennis bundelt, gemeenschappelijke vraagstukken in. De door het ministerie ingestelde orgaan Kies Kleur in Groen onderschrijft deze ontwikkeling en wil hierop anticiperen door onderzoek uit te voeren naar de betekenis die werkgevers onder LTO Noord en in het bos- en natuurbeheer verlenen aan diversiteit in relatie tot het dreigend personeelstekort. In opdracht van LTO-Noord is onderzoek uitgevoerd naar de huidige diversiteit in het personeelsbeleid in verschillende branches binnen de groene sector, waarbij ook werd onderzocht welke meerwaarde werkgevers aan diversiteit toedichten.

Mail ons voor het volledige rapport Méér kleur in groen.

Fyouision partner in diversiteitsonderzoek

Wij hebben een brede expertise opgebouwd waaronder ook ervaring met maatschappelijk onderzoek en methodiek- en projectontwikkeling voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Een van de vormen van dienstverlening waarin Fyousion expertise heeft opgebouwd, betreft het opzetten en uitvoeren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek vanuit het perspectief van burgers, professionals en beleid. De uitkomsten van de onderzoeken die door Fyousion zijn uitgevoerd worden ingezet voor verbetering van beleid en leiden uiteindelijk tot versterking van de positie van burgers en organisaties. Fyousion stelt bij haar werkwijze hoge eisen aan de kwaliteit van haar onderzoek en kenmerkt zich door een gedegen en pragmatische aanpak in het verkrijgen van inzicht in complexe maatschappelijke vraagstukken met oog voor interculturaliteit.