DRIVE

 

Veel statushouders uit de Randstad hebben vandaag de dag moeite met het vinden van een goede en gepaste stage- of werkplek. Met name het wegwerken van taalachterstand en de ontwikkeling van essentiële competenties die zorgen voor een goede match met het bedrijfsleven helpen hen te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Dit maakt het tegenwoordig dus een complexe opgave waar je naast een goede set van uiteenlopende competenties ook nadrukkelijk in het vizier van werkgevers terecht moet komen.

Drive is een methodiek ontwikkeld door Fyousion die zich specifiek richt op statushouders met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

Binnen deze methodiek staat persoonlijke ontwikkeling, bewustwording, reflectie en begeleiding centraal. De methodiek wordt toegepast in een traject van 6 maanden waarbij het uitgangspunt het vinden van een passende werk- of stage-plek is.

Onze aanpak richt zich op ervaringen van de deelnemer en zelfreflectie om hiermee zichzelf beter te kennen en te kunnen presenteren op de arbeidsmarkt.

 

  1. Deelnemer is gecoached om hun(persoonlijke) doelstellingen ten aanzien van werk te realiseren;

Inzicht in eigen breinprofiel beïnvloed hoe Basel omgaat met communiceren, hoe men besluiten neemt, vraagstukken oplost en met andere mensen omgaat.

Met vragenlijsten en hulpmiddelen brengen we denkvoorkeuren in kaart. Inzicht in je breinvoorkeuren helpt je bij het maken van de juiste keuze voor je opleiding en carrière.

Waar ligt het zwaartepunt? Actiegericht, Tactiek-gericht, Mensgericht, Ideeën-gericht

 

– eigen concurrentiepositie is bepaald adv eigen kennis en aanwezige kennis in de markt

 

– eigen ambities zijn uitgewerkt en gerelateerd aan bestaande initiatieven

 

– eigen zakelijke meerwaarde is gespiegeld aan aanbod arbeidsmarkt

 

– voorkeuren werkgeversprofielen zijn in kaart gebracht

 

  1. Deelnemer is ervan doordrongen dat het vinden van werk in hun eigen handen ligt;

– reflectie op eigen initiatieven is gedaan

– wenslijst contacten is gemaakt

– follow-up contacten is in kaart gebracht

 

  1. Het gevoel van eigenwaarde is vergroot en het individu is gaat vanuit eigen kracht op zoek naar carrièreverbetering;

Eigen houding wordt structureel geëvalueerd, middels reflectie

Wenslijst attitude verandering wordt bijgehouden en initiatieven hiervoor geëvalueerd

– Actiepunten Kennisuitwisseling wordt bijgehouden

– Vanuit eigen contacten (netwerk) worden links gelegd en de intentie uitgesproken passend werk te vinden

sociale vaardigheden worden geëvalueerd en ontwikkeling is in kaart gebracht

 

  1. Verkennen van 5 concrete stagemogelijkheden buiten ABN

Oefenen sollicitatiegesprek

(nader te bepalen aan de hand van de uistslag van eerdere punten.