SOUK 2017 – Festival Turning East i.s.m. Koninklijk Concertgebouw Amsterdam

Toen op woensdagavond 22 november ’s avonds laat eindelijk het decorstuk van meer dan duizend kilo boven het podium van de Grote Zaal hing, werd er opgelucht ademgehaald in het Concertgebouw: SOUK 2017 kon beginnen. Wij kijken vol trots terug op een zeer succesvolle vijfde – jubileum – editie van SOUK. Stichting SOUK brengt de Arabische en westerse muziekcultuur samen en brengt publiek met een diverse culturele achtergrond met elkaar en onze partners in contact, waaronder Het Koninklijk Concertgebouw, Het Nederlands Kamerorkest, Het Nationale Ballet, Fyousion, Entrée en Marmoucha. Deze editie van SOUK werd voor het eerst georganiseerd in samenwerking met Het Koninklijk Concertgebouw als onderdeel van het Festival Turning East. Het Concertgebouw richtte met dit zesdaagse festival zijn blik naar het Oosten en vormde hiermee het begin van een nieuwe traditie, waarin muziek uit het Midden- Oosten en Noord-Afrika een vaste plek krijgt in de programmering van Het Concertgebouw. SOUK stond in 2005 aan de bakermat van deze programmering en met deze vijfde editie heeft het unieke concept een vaste plaats gekregen binnen de programmering van Het Concertgebouw.

Nieuw deze editie was het SOUK jongerenproject, waarbij jongeren vanuit hun opleiding actief als makers bij het project betrokken werden. Stichting SOUK streeft naar een structurele positie voor SOUK in het culturele aanbod van Amsterdam. Door de nieuwe samenwerking met Het Concertgebouw is die wens dichterbij gekomen. Op dit moment worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de volgende editie. Juist in de huidige tijd hebben wij geloof in de kracht die SOUK heeft om groepen Nederlanders met verschillende achtergronden met elkaar in contact te laten komen. Het moet het moment zijn waarop grote kunstinstellingen een jong, cultureel divers publiek aan zich binden. Daarmee is SOUK bij uitstek een ontmoetingsplaats voor verschillende culturen en culturele uitingen.

Bestuur Stichting SOUK 2017

Behaalde doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van SOUK 2017 was het samenbrengen van Arabische en westerse culturele uitingen om zo een publiek met een Arabische achtergrond en publiek met een Nederlandse achtergrond met elkaar en elkaars cultuur in contact te brengen. Belangrijk daarbij was een evenement te realiseren waarbij het beoogde publiek graag aanwezig wilde zijn. “Het gebeurt niet vaak dat ik muziek uit mijn land van herkomst in Nederland kan horen, dus dit is erg leuk,” – Yasmine Khadraoui, 19 jaar (Trouw, 24-11-2017) Op 23 en 24 november 2017 werden twee zinderende avonden van het programma SOUK gerealiseerd. De beoogde doelgroep werd succesvol bereikt en beide avonden waren helemaal uitverkocht. bezoekers waarvan betalend

capaciteit zaalbezetting bezoekers 23 nov 17 1.661 1.419 1.665 100% bezoekers 24 nov 17 1.663 1.498 1.665 100%

De zaalcapaciteit was met 1665 stoelen iets kleiner dan bij een regulier concert, vanwege de bijzondere opstelling en blokkeringen voor techniek. Het publiek bestond uit een gemêleerde groep van voornamelijk jonge mensen. De geschatte verdeling tussen publiek met een Nederlands-Arabische achtergrond en publiek met een Nederlandse achtergrond was ongeveer 65-35%. SOUK is een feest voor alle generaties, opvallend is de grote spreiding in leeftijd van de bezoekers. We hebben deze editie extra ingezet op jong publiek. Jongeren waren vanuit hun opleiding betrokken bij onderdelen van de foyerprogrammering en brachten daarmee ook andere jongeren naar Het Concertgebouw. Met de Stichting Giving Back is een succesvolle actie gedaan om jongeren samen met hun mentor SOUK te laten bezoeken en ook in de samenwerking met Entrée is een jong publiek bereikt. Van idee tot realisatie De ambities van SOUK 2017 Met SOUK 2017 bouwden we verder op de successen van eerdere edities maar waren we vooral op zoek naar nieuwe wegen. Op basis van de evaluaties van vorige edities, de input van onze partners en met name ook de inbreng van ons publiek tijdens focusgroep bijeenkomsten, hebben we nieuwe accenten gelegd. In het hoofdprogramma in de Grote Zaal vertelden we een verhaal en maakten we de betekenis van de bijzondere samenwerking tussen de artiesten voelbaar voor het publiek. Voor het eerst werkten wij samen met het fameuze Nederlands Kamerorkest.

Door een intensieve samenwerking tussen Stichting SOUK en Het Concertgebouw realiseerden wij gezamenlijk de doelstelling om SOUK, met zijn onderscheidende programmering en vermogen een nieuw publiek aan te spreken, een meer structurele positie te geven in het culturele aanbod in de stad. Voor de succesvolle realisatie van SOUK 2017 zijn de volgende aspecten van groot belang geweest:  De zeer gewaardeerde ondersteuning die wij mochten ontvangen van de volgende fondsen: Amsterdams Fonds voor de Kunst, AMVJ Fonds en het Kersjes Fonds.  De intensieve samenwerking met Het Concertgebouw. Het Concertgebouw stelde de zaal om niet ter beschikking, leverde de benodigde techniek, garandeerde de recette en ondersteunde met een substantiële financiële bijdrage en personele inzet.

 Het Nederlands Kamerorkest en het Nationale Ballet verleende om niet hun medewerking aan het programma.

 De vele partners die een deel van de foyerprogrammering hebben gezorgd, waaronder Marmoucha, El Hizjra, het hout en Meubileringscollege, de Amsterdamse Jeugdtheaterschool, en de studenten van vele andere opleidingen (zie verder onder hoofdstuk 5)

 De vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de realisatie van SOUK. De productie Vanaf januari 2017 werd gewerkt aan het vorm en inhoud geven van de productie. Joris Nassenstein werd als uitvoerend producent aangetrokken. Met het relatief beperkte budget dat wij beschikbaar hebben voor de hoofdartiest (het budget is ongeveer een factor 3 lager dan wat de grote namen elders verdienen) is het wederom toch gelukt om een artiest die hoog ons wensenlijstje stond te contracteren: als hoofdgast van SOUK 2017 zei Asma Lmnawar toe. In de loop van het jaar werd de line up compleet met – naast Het Nederlands Kamer Orkest onder muzikale leiding van Gordan Nikolić en solisten van Het Nationale Ballet, de Syrische danser Ahmad Joudeh, de Irakees-Hongaarse ud-speler Omar Bashir, de Nederlandse pianist Rembrandt Frerichs, de Spaanse flamenco-zangeres Ginesa Ortega en Syrische ud-speler en zanger Nawras al Taky. Eric Corton verzorgde de presentatie en Bob Zimmerman maakte alle muziekarrangementen. Er werd besloten Luca Andrea Stappers, verantwoordelijk voor het prachtige decor van SOUK 2012 en 2014, ook voor deze nieuwe editie te vragen, dit keer met als opdracht in het decor ook de mogelijkheid tot videoprojectie te verwerken. Het resulteerde in een gigantische Arabische lamp boven het podium, met videoprojectoren erin verwerkt. Daarmee vonden we de sfeer in de zaal waar we naar op zoek waren en ging bovendien de jarenlange wens in vervulling om de Arabische songs van Nederlandse boventiteling te voorzien in een mooie vormgeving. De videocontent werd verzorgd door het videocollectief Urbi et Orbi bestaande uit Thomas Bouvy en Maaike Engels. In samenwerking met Alex Brok en Jaap Kamps werd het lichtontwerp gemaakt. Rob van de Meijs en Guus Bridié hadden de geluidstechniek in handen. Met de vele partnerorganisaties werd besproken hoe zij inhoud konden geven aan de foyerprogrammering. Organisatie Stichting SOUK wordt geleid door een vrijwillig en uitvoerend bestuur. Alle taken zoals de fondsen- en sponsorwerving, financiën, PR en communicatie, aansturing van de (foyer)productie, het onderhouden van contact met partnerorganisaties en de aansturing van de focusgroep worden door het bestuur uitgevoerd. Het bestuur van Stichting SOUK werd ten tijde van SOUK gevormd door: Laura Smeets (voorzitter), Mohamed Akhrif (penningmeester), Bregje Gerritse en Sabri Riahi. Stichting SOUK heeft een Raad van Advies bestaande uit: Erik Gerritsen, Mohamed Aadroun, Laila Abid, Naïma Azough en Souad Haouli. De stichting werd voor de editie van 2017 op verschillende manieren productioneel en inhoudelijk ondersteund:

 Het Concertgebouw verzorgde grotendeels de marketing en stelde een producent voor de Grote Zaal ter beschikking.

 De uitvoering van de productie was in handen van producent Joris Nassenstein.

 Ondersteuning in de uitvoering van de marketing en communicatie werd gegeven door Job Noordhof (oud bestuurslid Stichting SOUK en hoofd marketing en zakelijke relaties van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest) en een freelancemarketingmedewerker.

 De programmering was in handen van Jan Pieter Koch en Joris Nassenstein.

 Advies over marketing en artistieke zaken kreeg het bestuur vanuit de focusgroep.

Via online enquêtes en tijdens bijeenkomsten in Het Concertgebouw spraken we intensief met de doelgroep van SOUK. Ruim 100 van onze meest actieve bezoekers dachten op die manier met ons mee. SOUK Jongerenproject Wij stelden ons ten doel om bij deze editie van SOUK meer jongeren te betrekken. Voor de vijfde editie hebben we de spotlights gericht op jongeren door een aantal Amsterdamse opleidingen actief te betrekken. Door vruchtbare samenwerkingen aan te gaan hebben wij een grote groep jongeren geënthousiasmeerd en actief betrokken binnen een aantal onderdelen van het festival. We hebben ons niet gericht op kwantiteit, maar vonden het belangrijk dat de jongeren die we bereikten, zich verbonden voelen met SOUK en onze organisatie. Zij hebben allen bijgedragen een succesvol festival, daarmee is SOUK ook van hen geworden, zijn zij ambassadeurs geworden voor ons project en kunnen we voor een volgende editie de samenwerking met hen en met de mensen in hun omgeving continueren. Jongeren op de Arabische Souk (markt) Het idee was om de solistenfoyer in het Concertgebouw om te toveren tot een Arabische markt. Hiervoor hebben we de hulp van Mahasin Tanyaui ingeschakeld, zij figureerde als projectcoördinator. De leerlingen van Meubel en Interieuropleiding Amsterdam hebben de volledige opbouw en inrichting verzorgt van de Arabische Souk. De leerlingen hebben ook meegeholpen aan de werving van de standhouders. De speciaal opgebouwde Arabische SOUK in de solistenfoyer figureerde als een ontmoetingsplaats voor verschillende culturen en culturele uitingen. In totaal stonden er twaalf jonge ondernemers in de Arabische Souk en presenteerden zij met trots in gedecoreerde kramen hun unieke producten. Van Arabische kledij tot kruiden en van henna-tattoos tot lederen tassen uit Marrakech. Er was genoeg te beleven en te ontdekken. De Souk is goed bezocht en de reacties vanuit de bezoekers waren zeer enthousiast. De vijf dames van de Meubel en interieuropleiding zorgden voor de prachtige styling van de beschikbare ruimte. Even leek het alsof je je bevond in een andere wereld, een Arabisch sprookje.

De Amsterdamse Jeugdtheater School maakte met 15 leerlingen o.l.v. Jaïr Stranders locatietheater op de markt met korte improvisaties. Fotografie De talentvolle jonge fotograaf Jozef Wright, student aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten was op beiden avonden aanwezig om alles op beeld vast te leggen. Samen met twee klasgenoten heeft hij een filmpje gemaakt waarin een kleine impressie van het optreden in de Grote Zaal te zien is. De foto’s bij dit hoofdstuk zijn ook door Jozef gemaakt. Door te participeren aan dit project heeft hij zijn portfolio op een bijzondere manier weten uit te breiden. Amsterdam Fashion Institute Een van de standhouders waren vijf dames van de modeopleiding AFI. Zij hebben tijdens SOUK een fashionshow verzorgd. Aan de fashionshow die op beide dagen plaatsvond, hebben negen modellen meegewerkt. Voor de visagie en hairstyling werd een samenwerking aangegaan met twee leerlingen van de opleiding ROC Uiterlijke verzorging. Met trots kijken de modeontwerpsters terug op het resultaat: ze hebben twee jurken tijdens het festival verkocht. De bezoekers waren zeer onder de indruk van zowel de presentatie als de ontwerpen.

Cijfers Aantal deelnemende opleidingen

6 opleidingen

Gemiddelde leeftijd leerlingen 19 jaar

Aantal leerlingen die vanuit opleidingen actief participeerden 52 studenten Opleidingen gespecificeerd in deelname Meubel- en interieur opleiding ROC 5 studenten Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 3 studenten Amsterdam Fashion Institute 5 studenten Uiterlijke verzorging ROC 4 studenten Standhouders diverse opleidingen 12 studenten ROC van Amsterdam, hospitality 8 studenten Amsterdamse Jeugd Theater School 15 leerlingen Stichting Giving Back

SOUK ging een samenwerking aan met Stichting Giving Back. Deze stichting stimuleert jongeren om hun ambities waar te maken en brengt scholieren en studenten in contact met mensen en bedrijven, die een voorbeeld zijn en hen inspireren in de rol als mentor. De kans dat jongeren zich succesvol ontwikkelen in hun leven en werk is groter als zij ondersteuning en inspiratie krijgen van betrokken bedrijven en gemotiveerde professionals. SOUK 2017 werd bezocht door 70 scholieren en mentoren van Giving Back. Giving back scholieren en mentoren 6. Marketing SOUK 2017 bood de hoogste kwaliteit, bereikbaar voor iedereen. Daartoe werd een grote prijsdifferentiatie toegepast. De reguliere kaartprijs lag tussen de € 25,- en € 35,- afhankelijk van de rang. Voor mensen die de beste plaatsen wilden hebben was een beperkt contigent kaarten van € 75,- beschikbaar. Om speciale doelgroepen te bereiken, boden we in de samenwerking met partners een korting van 20% op de reguliere toegangsprijs. Een brede programmering voor een brede doelgroep is de kernwaarde van SOUK. We zijn er trots op dat we bij eerdere edities van SOUK bewezen hebben dat we mensen met een verschillende culturele achtergrond kunnen samenbrengen, dat een groot deel van onze bezoekers voor het eerst naar de concertzaal komt en dat mensen er met drie generaties samen op uit trekken om de SOUK avond te beleven. Onze programmering en onze marketingcampagne waren erop gericht dit mogelijk te maken. We richtten ons op alle leeftijden en in het bijzonder op de liefhebbers van de verschillende onderdelen in onze programmering. Wij zetten hen er graag toe aan om hun favoriete artiest live te gaan beluisteren in de mooiste concertzaal van het land. De campagne De hoofdstrategie van de marketingcampagne van SOUK 2017 was het opbouwen van een fijnmazig netwerk met vele partners, die een deel van de foyerprogrammering verzorgen en zich betrokken voelen bij SOUK en daarom met enthousiasme hun achterban mobiliseren om SOUK te bezoeken. We boden onze partners de mogelijkheid om hun achterban een korting van 20% aan te bieden op de kaartprijs.

Het Concertgebouw heeft deze editie van SOUK meegenomen in hun uitgebreide marketingcampagne voor het Turning East Festival. Een belangrijk element was de zogenaamde Turning East Club, ambassadeurs die zich wilden inzetten voor de campagne. De hoofdgedachte hiervan was dat de afzender belangrijk is, het is waardevol wanneer derden het project aanbevelen bij de achterban. Er werd een social mediacampagne op touw gezet, via de kanalen van Het Concertgebouw maar ook via de eigen pagina’s van SOUK, die na vijf edities de perfecte toegang tot onze achterban vormen. Er werd gebruik gemaakt van o.a. persoonlijke videoboodschappen van de artiesten om zo direct de doelgroep aan te spreken. SOUK heeft door de jaren heen een groot aantal trouwe bezoekers opgebouwd. We bereikten hen o.a. via de Nieuwsbrief (e-mail), de website www.souk.nl en Facebook (ruim 2.200 volgers). De betrokkenheid van de achterban blijkt groot te zijn; de respons op oproepen via social media en e-mailings is altijd groot. Het Turning East Festival was een van de hoogtepunten in de programmering van Het Concertgebouw en werd als zodanig in de publiciteit gebracht.

Over SOUK verscheen onder andere een prachtig artikel in Trouw: Feestelijk glimmende hoofddoeken, weelderige donkere haardossen, ravissante jurken en stijlvolle pakken. En daartussen grijze koppen met degelijke broeken met gekreukelde jasjes. Het publiek in het Concertgebouw oogt donderdagavond compleet anders dan normaal. Oude en nieuwe Nederlanders, publiek van klassieke concerten en van Arabische muziek, zijn samengekomen voor het programma Souk, met als belangrijkste trekker de Marokkaanse ster Asma Lmnawar. Campagnes via owned media werden zowel online als offline ingezet. Daarmee werden vooral de reguliere concertbezoekers bereikt. De freelance marketeer Mahasin Tanyaui werd ingezet om een campagne te voeren specifiek gericht op nieuw jong publiek. Het programma van SOUK bood ons de kans om een grote groep Amsterdamse jongeren te laten weten dat Het Concertgebouw er ook voor hen is. Dat in het gebouw waar ze de naam wel van kennen, maar waar ze nooit zijn binnen geweest, ook programma’s worden gemaakt die voor hen de moeite waard zijn. Dat de artiesten die zij bewonderen ook in Het Concertgebouw optreden. Via de jongeren die we reeds bij het project betrokken hadden via hun opleiding, werd een campagne opgezet om jongeren met een persoonlijke uitnodiging, één op één aan hen overgebracht, SOUK te laten bezoeken. We zijn ervan overtuigd dat wanneer je de drempel eenmaal over bent, er een langdurige relatie kan ontstaan. Wij gaven daartoe het eerste zetje. Uitverkochte zalen met een gemengd en jong publiek. Dat was het doel van de marketing. SOUK moest de uitstraling krijgen van een bijzondere avond uit: een avond waar je bij geweest moet zijn. De promotie van SOUK richtte zich op het vergroten van de bekendheid van het evenement onder de beoogde doelgroep. De marketing speelde zich zowel online als offline af. Daarnaast speelde de betrokkenheid van partners van SOUK een belangrijke rol.

Dennis Heijnen @dennisheij 25 Nov 2017 Prachtig Arabisch concert #souk @Concertgebouw; @AsmaLmnawar en NL Kamerorkest. Prachtige mix van Oosters en Westers, zowel in muziek als in mensen! Samira @SamiraAbbadi 25 Nov 2017 Merci pour amener la chaleur et ambiance Marocaine @amsterdam Et pour rassembler les gens qui ne se comprends pas toujours. Nouwartina @AsmaLmnawar! Choukrane bent bladi <. #souk #turningeast @Concertgebouw Rahul @RahuGando 23 Nov 2017 Ik ben in het @Concertgebouw voor #TurningEast en ik kan huppeltjes niet onderdrukken bij het zien van de enorme diversiteit in het publiek. Zo terecht! #Souk @AsmaLmnawar Nadia Bouras @NadiaBouras 23 Nov 2017 Presentator @EricCorton opent #Souk. We gaan beginnen! #Concertgebouw

SOUK 2017 bestond uit drie onderdelen: voorstelling, feest en foyerprogrammering. Aan de inhoud van de voorstelling lag de levendige (muziek)cultuur van de Arabische wereld ten grondslag. De programmering kwam tot stand in samenspraak met de speciaal opgerichte focusgroep, adviseur Neil van der Linden en de programmeurs van SOUK, Jan Pieter Koch en Joris Nassenstein. In de foyers was een uitgebreide randprogrammering met eten, drinken en optredens die het publiek verraste met muziek, dans, fotografie, verhalen en poëzie. Uitgangspunten bij de programmering waren inhoudelijke kwaliteit, unieke samenwerkingsverbanden en toegankelijkheid voor de doelgroep. De voorstelling in de Grote Zaal SOUK 2017 presenteerde met veel trots superster Asma Lmnawar. Asma Lmnawar ging een unieke samenwerking aan met het Nederlands Kamerorkest. Ze zong haar eigen Arab-pop hits als ook klassieke Arabische liederen van o.a. Oum Kalthoum en Feiruz, begeleid door haar eigen musici en vijftig topmusici onder leiding van Gordan Nikolić. Voor deze samenwerking werd het Nederlands Kamerorkest uitgebreid met een ritmesectie en een aantal Arabische instrumenten zoals qanun.

Alle arrangementen die deze bijzondere samenwerking mogelijk maakten, werden geschreven door componist en arrangeur Bob Zimmerman. De voorstelling liet het publiek ervaren dat de Arabische en westerse muziek dezelfde bron hebben. Het 9de-eeuwse lied van een troubadour in Al Andalus stond hiervoor symbool. Steeds opnieuw hoorden we een strofe van het lied, vertolkt door Nawras Al Taky, en de verbinding naar alle verschillende muziekstromingen. De zinderende spanning van deze bijzondere muzikale ontmoeting werd direct voelbaar. Eric Corton bleek een uitstekende presentator om dit verhaal aan het publiek over te brengen. Radiopresentator Eric Corton treedt op als gastheer. Als hij in perfect verstaanbaar Arabisch een lang welkomstwoord houdt, oogst hij applaus en gejuich. (Trouw, 24-11-2017) De kracht van het programma was de kwaliteit en diversiteit van de artiesten en hun unieke samenwerking. We kozen voor een nieuwe presentatievorm waarin korte video-impressies de verhalen achter de muziek vertelden, de liedteksten vertaalden en het publiek lieten beleven hoe de bijzondere samenwerking tussen de artiesten op het podium tot stand was gekomen.

Vaak zijn de eerste repetities waarin artiesten uit verschillende muziekculturen samenwerken de mooiste momenten van SOUK. Deze eerste ontmoetingen deelden we nu voor het eerst met ons publiek. Hoofdgast internationaal – Asma Lmnawar Asma is een van de weinige artiesten van Marokkaanse komaf die is doorgebroken in de internationale Arabische muziekindustrie, die wordt gerund vanuit Caïro en Beirut. Asma wordt geroemd om haar prachtige en geschoolde stem. Het artistieke team van Stichting SOUK is naar Casablanca – waar de zangeres momenteel woont – afgereisd om op artistiek en organisatorisch niveau alles tot in de puntjes met haar af te stemmen. De doelstelling van SOUK, de samenwerking met Het Nederlands Kamerorkest, de beoogde doelgroep en de prachtige zaal deden haar doen besluiten op te treden tijdens SOUK. Het Nederlands Kamerorkest Het Nederlands Kamerorkest onder muzikale leiding van Gordan Nikolić, vormde tijdens SOUK 2017 de basis van het concert. Het orkest speelde stukken uit het westerse klassieke repertoire en begeleidde Asma Lmnawar. Het orkest werd aangevuld met Rembrandt Frerichs (piano) en Arabische musici meegebracht door Asma Lmnawar: Adil Ech-Charfi (ney, viool), Rhani Krija (percussie) Mustapha Antari (percussie), Pierre Bonnet (bas), Nicolas Viccaro (drums), Nassiba Mnor (vocals) en Kamal Houfra (vocals). Dit is zo’n andere manier van muziek maken Gordan Nikolíc, muzikale leiding (Trouw, 24-11-2017)

De noten zijn niet moeilijk, maar de bandleden van Asma zijn veel vrijer dan klassieke musici. En goed dat ze zijn! Maaike Aarts, viool (Trouw, 24-11-2017)

Het Nationale Ballet en Ahmad Joudeh – twee wereldpremières Eén van de meest opvallende onderdelen van SOUK 2017 waren balletten die speciaal voor SOUK werden gemaakt en in wereldpremière gingen. Choreograaf Remi Wörtmeyer maakte het ballet Moxie voor de solisten van het Nationaal Ballet Naira Agvanean, Young Gyu Choi en Marijn Rademaker. Zij dansten op Mikhail’s Thunder uit het strijkkwartet The Named Angels (2012) van Mohammed Fairouz, een van de meest gevraagde, uitgevoerde en opgenomen componisten van deze eeuw. Choreograaf Peter Leung maakte speciaal voor de Syrische danser Ahmad Joudeh een nieuwe creatie op muziek van de Rituele vuurdans uit El Amor Brujo van Manuel de Falla. Groots Syrisch talent – Nawras Al Taky De Syrische vluchteling Nawras Al Taky zong vanaf drie plekken in de zaal het troubadourslied. Ud-legende Omar Bashir Omar Bashir maakte speciaal voor dit programma een bewerking voor de ud van het beroemde Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Niet alleen het publiek maar ook de orkestleden waren diep onder de indruk van zijn emotionele vertolking. Rembrandt Frerichs Pianist Rembandt Frerichs stemde voor SOUK zijn piano-forte in een Maqam stemming. Daarmee bracht hij de klank van de klassieke westerse en Arabische muziek op een uitzonderlijke manier bij elkaar in een eigen compositie uitgevoerd samen met het Nederlands Kamerorkest. Ginesa Ortega De vermaarde flamenco zangeres Ginesa Ortega zong liederen uit El Amor Brujo van Manuel De Falla. Door de afwisseling met het traditionele Arabische lied van Nawras Al Taky konden we ervaren dat westerse en Arabische cultuur vaak putten uit dezelfde bron. Musici spelen tijdens het feest op het voorpodium zodat het publiek op het podium kan dansen Feest met Kader Japonais De finale van het zinderende concert in de Grote Zaal was het optreden van Algerijnse superster Kader Japonais die het programma van SOUK afsloot.

Voor deze afsluiting beleefden we een unicum: het podium werd helemaal leeg gemaakt zodat het publiek voor de allereerste keer kon dansen op het podium van de Grote Zaal van Het Concertgebouw. Het optreden van Kader Japonais kwam tot stand door een samenwerking met Marmoucha. Kader Japonais is een internationaal succesvolle Raï-zanger uit Algerije, geboren in de populaire wijk Bab-El-Oued in Algiers. Hij is een van de meest populaire artiesten van zijn generatie, met miljoenen weergaven op YouTube en ontelbare fans op social media. Foyerprogrammering en partnerorganisaties Programmering in de Foyers De bijzondere formule van SOUK brengt het publiek afwisselend in de foyers en de Grote Zaal van Het Concertgebouw. De avond begon in de foyers met de sfeer als op het Djemaa el Fna plein in Marrakech. Overal lekker eten en bijzondere optredens door artiesten die tussen het publiek opduiken. Het soort entertainment dat in Marrakech op straat te vinden is: verhalenvertellers, waterdragers en muziek. De muzikale reis werd voortgezet met de voorstelling in de Grote Zaal. Voor SOUK 2017 werden meerdere organisaties en culturele instellingen uitgenodigd om een deel van de programmering te verzorgen in de foyers. Bijzonder is dat veel organisaties en personen bereid waren om zonder financiële vergoeding hun bijdrage te leveren. Daardoor ontstond een rijke programmering en een verbinding met de achterban van deze organisaties. Het doel van deze samenwerking was enerzijds om in direct contact te komen met een deel van de beoogde doelgroep en anderzijds om de partners een deel van de foyerprogrammering voor hun rekening te laten nemen. We werkten samen met o.a. El Hizjra, Entrée en Marmoucha. Een bijzondere nieuwe samenwerking is die met studenten van het ROC Amsterdam, die vanuit verschillende opleidingen meewerkten aan de realisatie van het programma. Foyers veranderen in een souk De foyers veranderden in een echte souk (Arabisch voor markt) vol van muziek, verhalenvertellers, fotografie, film, poëzie, dans, heerlijke gerechten en exotische geuren. De aanwezigheid van de vele foyers in Het Concertgebouw maakte het mogelijk om in iedere foyer een andere, intieme wereld te creëren. Marmoucha was programmeur van de Spiegelzaal, omgetoverd tot Turning East Lounge. Hier kon het publiek rondom het concert genieten van heerlijke Arabische specialiteiten.

Marokkaanse bastilla van de Bastillarie, Turkse mezze van onze chef- kok Söner en Arabische semolinacake van Nadia en Merijn. Marmoucha presenteerde de groep Dakka Folklore Bahae die gnawa-muziek speelden, ritmische muziek ontwikkeld door slaven uit Mali en andere Afrikaanse landen. Ook was hier DJ Mr. Oasis te horen die traditionele Arabische en Marokkaanse muziek mixt in eigen stijl. De solistenfoyer was door studenten van het Hout- en Meubileringscollege omgebouwd tot een échte SOUK. Het publiek liep door een theatervoorstelling van de Amsterdamse Jeugdtheaterschool waar de straten van Marrakech de inspiratie voor waren. De jonge acteurs zochten interactie met het publiek met improvisatietheater en sketches. De marktkraampjes stonden bol van kleurrijke mode, kruiden en curiosa. Jongerenvereniging Entrée programmeerde in de Champagne bar het Mozaïek ensemble die poëtische Arabische liederen speelden met de in Damascus (Syrië) geschoolde sopraan Mireille Bittar en pianist Feras Khouri. Later op de avond presenteerde Marmoucha op dezelfde plek Orchestre Partout, naast een band ook een collectieve energie en een grote vriendenkring. Ze zongen in Farsi, Dari, Uyghur, Arabisch en vele andere talen. Aansluitend speelden zij samen met Duo Canal Sur Andalusische muziek en flamenco, onder muzikale leiding van Alexander Pantelic. De dirigentenfoyer stond in het teken van het Ahaddaf Quartet van componist en udspeler Mohamed Ahaddaf die met zijn multiculturele kwartet roots heeft in Marokko, Nederland, Sicilië, Frankijk en Duitsland. Hier was ook Nouba geprogrammerd, een Flemengo/syrische groep muzikanten. In de Balkonfoyer presenteerde El Hizjra, platform voor Arabische literatuur, kunst en cultuur voordrachten van finalisten en winnaars van haar jaarlijkse literatuurwedstrijd. De Beatrixfoyer was geheel in Arabische stijl omgetoverd tot Shisha lounge, verzorgd door Sinbad Lounge. Een bonte stoet muzikanten van muziekgroep Dakka AFRAH gespecialiseerd in Dekka el Marrekchia, een levendige muziekstijl uit het zuiden van Marokko, trok door verschillende foyers. De bezoekers konden tijdens SOUK met al hun vragen terecht bij het hostess-team bestaande uit studenten van de afdeling Hospitality van het ROC van Amsterdam. Speciale dank aan – alle musici en artiesten, Saskia van Basten Batenburg, Tonko Grever, Mina el Hannaoui, Nisrine Mbarki, Yacine Mnor, Ziana Nora, Tim Smeets, de focusgroep en de Leden van het comité van aanbeveling: Abdelkader Benali, Nasrdin Dchar, Lilian Gonçalves en Alexander Rinnooy Kan. Partnerorganisaties – Amsterdamse Jeugdtheaterschool, Stichting Giving Back, Het Koninklijk Concertgebouw, El Hizjra, Entrée, het Nederlands Kamerorkest, Marmoucha, Het Nationale Ballet, ROC van Amsterdam, het Hout- en Meubileringscollege.