Westside Works

Veel jongeren uit de Randstad hebben vandaag de dag moeite met het vinden van een goede en gepaste stage- of werkplek. Uit onderzoek blijkt dat er bij veel jongeren uit zwarte wijken een achterstand is in de ontwikkeling van essentiële competenties die zorgen voor een goede match met het bedrijfsleven. Jezelf onderscheiden op de arbeidsmarkt is tegenwoordig dus een complexe opgave waar je naast een goede set van uiteenlopende competenties ook nadrukkelijk in het vizier van werkgevers terecht moet komen.

Westside Works is een methodiek ontwikkeld door Fyousion, die zich specifiek richt op jongeren met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen deze methodiek staat persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en begeleiding centraal. De methodiek wordt toegepast in een traject van 6 maanden waarbij het uitgangspunt het vinden van een passende werk- of stage-plek is.

Download our flyer

 

TALENTONTWIKKELING

Fyousion verwezenlijkt persoonlijke groei voor jongeren in en op weg naar de arbeidsmarkt via een competentiegerichte aanpak. Fyousion legt hierbij de focus op het individu. Daarbij wordt het belang van samenwerken benadrukt en de essentie van de persoon in diens leer/werk- en leefomgeving.

Organisaties die nu serieus inzetten op talentontwikkeling, zijn in de nabije toekomst beter in staat hun strategische doelen te halen. Vanaf 2012 is krapte op de arbeidsmarkt immers een feit. Maximaal rendement uit beschikbaar talent halen is dus van groot belang! “Vanuit duurzaam werkgeverschap gezien betekent talentontwikkeling een continu proces van stimuleren en volgen van ontwikkeling van uw medewerkers.” Vanuit het perspectief van verantwoordelijk werknemerschap of ondernemerschap betekent talentontwikkeling dat een individu zich ontwikkelt op een manier die hem past. Helder inzicht in zijn drijfveren, talenten, ambities en rol in de samenwerking, biedt hem meer regie over zowel zijn bijdrage aan de organisatie als aan zijn persoonlijke ontwikkeling.